Запрошення до участі у конкурсі проектних пропозицій ГЕФ ПМГ, червень-липень 2018

3-5 проектів громад, що запроваджують планування або впровадження інноваційних підходів та пропагують використання відновлювальних джерел енергії, енергоефективність, контроль забруднень (біогаз, сонячна енергія, мікро-гідро, вітряна енергія, інші види проектів, включаючи біомасу);

2-3 проекти громад, що матимуть позитивний вплив на життя громади від зменшення використання стійких органічних забруднювачів;

3-5 проектів громад, що демонструють агро-екологічні інновації з метою зменшення викидів,  адаптації людей, фермерів та екосистем до зміни клімату; 

3-5 проектів, направлених на попередження деградації ґрунтів.

У конкурсі можуть взяти участь зареєстровані у відповідності до чинного законодавства України неприбуткові, нерелігійні, неполітичні організації громад/громадські організації, що займаються питаннями охорони довкілля, а також інші організації громадянського суспільства, що працюють у Київському та Житомирському Поліссі, а також Степовому ландшафті ГЕФ ПМГ. Програма малих грантів ГЕФ працюватиме з громадами зазначених ландшафтів з метою подолання найбільш критичних екологічних проблем та демонструватиме, що підтримка громад у їхніх прагненнях досягти сталого розвитку є не тільки можливою, але і надзвичайно важливою для досягнення змін та принесе користь збереженню довкілля на глобальному рівні. 

Проектні пропозиції повинні враховувати положення «Керівних рекомендацій ГЕФ ПМГ для України», які можна завантажити нижче або отримати електронною поштою, звернувшись до офісу ГЕФ ПМГ в Україні за електронною адресою svitlanan@unops.org та вказати у рядку теми -  «Керівні рекомендації ГЕФ ПМГ_2018».

Поштова адреса для відправки проектних пропозицій:  01021, м. Київ, вул. Липська 10,  Офіс ЮНОПС в Україні, до уваги ПРООН - ГЕФ ПМГ в Україні.

Дата, вказана на поштовій марці конверту з проектною пропозицією вважатиметься датою отримання документів від громадських організацій та об’єднань громад.

 ГЕФ ПМГ залишає за собою право не переглядати результати конкурсу та не надавати пояснення вибору тих чи інших проектних пропозицій.

Кінцевий термін подання проектних пропозицій - середа, 11/07/2018, 10:00.

КЕРІВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ГЕФ ПМГ

ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

НА ДОПОМОГУ В НАПИСАННІ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОЕТІВ ГЕФ ПМГ У МАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ

ПОСІБНИК З РОЗРОБКИ ТА ПРОСУВАННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНИЇ ІННОВАЦІЙ

ПОСІБНИК З ПРОЕКТУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ СИСТЕМ