Інформаційний центр «Чорнобиль. Територія змін»

Одним із важливих завдань на сьогодні є інформування місцевого населення Полісся про рівень та стан радіаційного забруднення, його вплив на здоров’я населення, екологічний стан забруднених територій, та найголовніше, перспективи та можливі шляхи сталого розвитку як зони відчуження, так і територій навколо зони.

У серпні 2016 року Громадською організацією «Прип’ять.ком» було ініційовано створення Інформаційного центру «Чорнобиль. Територія змін» як механізму впровадження в життєдіяльність місцевих громад системи знань про екологічну безпеку та сталий розвиток Поліського регіону. Слід зауважити, що за 30 років з моменту Чорнобильської аварії аналогів такого центру інформування громадськості не було створено.

Ця ініціатива була підтримана Програмою малих грантів ПРООН/ГЕФ, Державним агентством України з управління зоною відчуження та рядом його спеціалізованих установ, Громадською мережею ГЕФ ПМГ, а також районними та сільськими органами місцевого самоврядування та місцевою громадою.

Одним із завдань Центру є формування нової громадської думки щодо зони відчуження та територій навколо, а саме позиціонування зони, як території змін на краще в контексті збереження природних екосистем та біорізноманіття, використання інноваційних енергозберігаючих технологій та відновлюваної енергії, наукової діяльності та ін..

Центр заплановано відкрити в серпні 2017 року біля КПП в с. Дитятки Іванківського району Київської області. Дане місцезнаходження центру забезпечить максимальне інформаційне охоплення серед основних цільових груп проекту, а саме: місцевого населення Іванківського та Поліського районів, що проживає на межі з зоною відчуження; представників ОГС, що займаються питання захисту довкілля; відвідувачі зони відчуження, включаючи туристів. Також відвідувачами Центру можуть бути: робочі групи, комісії, які утворені за рішеннями Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, та окремі посадові особи органів державної влади, громадяни України, іноземні делегації.